Beleidsregel splitsen woningen Harderwijk (13-06-2018)

Burgemeester en wethouders willen de mogelijkheid bieden om een woning te kunnen splitsen in appartementen. Het gaat hier specifiek om woningen binnen de bebouwde kom van Harderwijk. Op dit moment zijn een aantal woningen bij de gemeente bekend die zonder de benodigde vergunning gesplitst zijn. Op 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten legalisatie voor deze woningen mogelijk te maken. Bij het college besluit is een adressenlijst bijgevoegd om welke adressen het gaat.

Om te voorkomen dat het splitsen van een woning ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt heeft het college ook besloten om een beleidsregel op te stellen waar nieuwe aanvragen aan getoetst kunnen worden om daarmee de leefbaarheid te waarborgen. Deze concept beleidsregel ligt voor 6 weken ter inzage bij de Stadswinkel van het stadhuis. Belangstellenden kunnen tot 12 juli hun reactie geven. Voor meer informatie en het geven van reacties kunt u terecht bij de heer F. van der Spek van de afdeling Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden