Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang (25-09-2019)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 17 september 2019 besloten in te stemmen met het ‘Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang’ en deze te ondertekenen. Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.

Ook is besloten met het opnemen van het convenant als addendum op de bestaande Wmo beleidsregels en deze op een nader te bepalen moment te integreren in de lokale Wmo-beleidsregels. Ook ligt het convenant gedurende 6 weken na deze publicatie in de Stadswinkel ter inzage. Meer informatie: Meerinzicht, mevr. J. Kuik, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden