Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging) (04-12-2019)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat op 26 november 2019 - nadat de gemeenteraad van Harderwijk daarvoor toestemming heeft verleend -  is besloten tot vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Nadat alle deelnemende colleges deze wijziging hebben vastgesteld, zal de gewijzigde regeling in de Staatscourant worden gepubliceerd. De volledige tekst van de de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vierde wijziging) ligt ook ter inzage in de Stadswinkel.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden