Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (24-12-2014)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, evenals de burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo en Zeewolde, hebben besloten tot wijziging van de op 16 december 2013 ondertekende Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht vanwege een aantal noodzakelijke technische aanpassingen. Deze aanpassingen zijn in de regeling verwerkt. De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari 2015. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden