Gewijzigde handhavingsmatrix2019 (19-12-2018)

Burgemeester en wethouders hebben op 20 november 2018 de gewijzigde handhavingsmatrix vastgesteld. Deze matrix geeft aan welke onderwerpen een hoge, middelhoge of lage prioriteit hebben in het toezicht. Deze matrix is de bijlage bij het uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019. De gewijzigde handhavingsmatrix treedt per 1 januari 2019 in werking.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden