Havenvisie Harderwijk 2016 (23-11-2016)

De gemeenteraad heeft op 29 september 2016 Havenvisie Harderwijk 2016 vastgesteld.

De havenvisie beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling, gebruik, reikwijdte en ambitie voor van de havens van Harderwijk. De havenvisie gaat bijvoorbeeld in op de ambities voor ligplaatsen voor diverse doelgroepen, een mogelijk nieuw havenkantoor, nieuwe sanitaire voorzieningen, doorvaarbaarheid en wonen op schepen. De visie legt hiervoor de basis vast, gedetailleerde uitwerking van de ambities moet nog plaatsvinden.

Het concept van de Havenvisie Harderwijk 2016 heeft van 3 maart tot en met 6 april ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn hebben 33 belanghebbenden een inspraakreactie ingediend.

De meest genoemde zienswijzen gaan over vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen, afmeren van recreatievaartuigen van passanten en de locatie voor woonboten en woonarken. Alle, deels geanonimiseerde, opmerkingen hebben wij samengevat in het Eindverslag inspraak. Daarin hebben wij ook onze reactie opgenomen op alle opmerkingen. Het college heeft het Eindverslag inspraak op 26 juli 2016 vastgesteld. 

De opmerkingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen van Havenvisie Harderwijk 2016. In het Eindverslag inspraak kunt u lezen welke wijzigingen dat zijn. De wijzigingen hebben wij opgenomen in het commentaar bij de opmerkingen die voor ons aanleiding zijn geweest voor de aanpassingen. 

Informatie: domein Ruimte, dhr. R. van Drunen, tel. 0341 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden