Mandaat artikel 2:44 Apv (01-02-2017)

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot aanvulling van het 'Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015'. De bevoegdheid om handhavend op te treden tegen een overtreding van artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) wordt gemandateerd aan de directeur Bestuur en Organisatie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden