Mandaat Havenverordening publicatievoorstel (17-07-2019)

Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2019 een aanvullend besluit genomen op het Mandaatbesluit 2015. Besloten is de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van artikel 8 lid 3 van de Havenverordening en de verdere uitvoering daarvan, te mandateren aan de directeur Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt in werking daags na deze bekendmaking. Het mandaatbesluit is hieronder te vinden en ligt gedurende 6 weken ook ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden