Mandaatbesluit 2:18 APV rookverbod (29-08-2018)

Burgemeester en wethouders hebben op 21 augustus 2018 besloten het op 26 juli 2018 in mandaat genomen besluit tot instellen van een rookverbod tot nader order, te bekrachtigen. Ook hebben zij besloten de bevoegdheid om een rookverbod in te stellen en op te heffen op grond van artikel 2:18 APV, te mandateren aan de domeindirecteuren. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden