Mandaatbesluit artikel 2:74 Apv (13-06-2018)

De burgemeester heeft op 1 juni 2018 besloten de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang wegens overtreding van artikel 2:74 Apv te mandateren aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking.
In artikel 2:74 Apv staat kort samengevat dat het verboden is om drugs te bezitten op een openbare plaats. Meer informatie over dit mandaatbesluit: mevrouw M. Huisman, juridisch beleidsadviseur domein Bestuur & Organisatie

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden