Mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2018 (17-04-2018)

Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld het ‘Mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2018’ met bijbehorend bevoegdhedenregister.  Besloten is de directieraad te mandateren voor de bevoegdheden zoals opgenomen in het bij het besluit behorende bevoegdhedenregister, met de mogelijkheid van ondermandaat. Het betreft de eigen bevoegdheden van Meerinzicht, de door Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan het bestuur van Meerinzicht verleende bevoegdheden op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein en de aan het bestuur verleende bevoegdheden op het gebied van Leerlingzaken, Bedrijfsbureau Jeugd en Beschermd Wonen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden