Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018 (30-04-2018)

De directieraad van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld het ‘Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018’ met bijbehorend bevoegdhedenregister. Besloten is de door het bestuur van Meerinzicht aan hem toegekende bevoegdheden door te mandateren, met de mogelijkheid van verder ondermandaat. Het betreft de eigen bevoegdheden van Meerinzicht, de door Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan het bestuur van Meerinzicht verleende bevoegdheden op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein en de aan het bestuur verleende bevoegdheden op het gebied van Leerlingzaken, Bedrijfsbureau Jeugd en Beschermd Wonen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden