Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Meerinzicht 2015 (23-09-2015)

De heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht maken bekend dat zij het mandaatbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Meerinzicht 2015 hebben vastgesteld.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden