Mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018 (08-08-2018)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten het ‘Mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018’ vast te stellen. Met dit besluit zijn bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969 en uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten gemandateerd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden