Mandaatbesluit marktmeester (07-05-2018)

Burgemeester en wethouders hebben op 1 mei besloten de marktmeester te mandateren om schorsingsbesluiten te nemen op grond van artikel 11 Marktverordening Harderwijk 2017. Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een vergunning voor een vaste standplaats op de weekmarkt te schorsen voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen, indien zich één of meerdere situaties voordoen zoals in dat artikel staan aangegeven. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden