Mandaatbesluit ontbreken quorum (12-09-2018)

Burgemeester en wethouders hebben op 21 augustus 2018 besloten in (reces)perioden van het college, indien er geen quorum is, de (loco)burgemeester op te dragen de noodzakelijk besluiten te nemen. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden