Mandaatbesluit schuldhulpverlening (09-04-2018)

Burgemeester en wethouders hebben op 3 april 2018 besloten om een (aanvullend) mandaatbesluit te nemen. Het betreft de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen schuldhulpverlening, waaronder ook het beëindigen van een reeds eerder toegekend schuldhulpverleningstraject, zoals bedoeld in artikel 3 van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de medewerkers van Westerbeek C.O.D. B.V. Voor het overige is het Mandaatbesluit 2015 van toepassing. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden