Mandaatbesluiten gemeente Harderwijk 2015 (08-04-2020)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 23 december 2014 besloten om het “Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2012” in te trekken en het “Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015” vast te stellen. Het mandaatbesluit geeft aan wie er namens hen besluiten mogen nemen. Het mandaatbesluit is vernieuwd in verband met organisatie veranderingen en wetswijzigingen. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden