Mandaten Wkpb Harderwijk - Zeewolde (13-08-2015)

De gemeenten Harderwijk en Zeewolde werken samen in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). Ter uitvoering van deze wet hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Harderwijk en Zeewolde elkaar over en weer gemandateerd. Burgemeester en wethouders van Harderwijk maken bekend dat zij hierover op 4 augustus 2015 een besluit hebben genomen. Dit heeft geleid tot aanpassing van het bevoegdhedenregister dat hoort bij het ‘Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015’. Ook hebben zij besloten om het door burgemeester en wethouders van Zeewolde aan hen verleende mandaat door te mandateren aan de directeur Bestuur & Organisatie en de medewerkers van het team Geo-informatie. Het besluit ligt ook met bijbehorende stukken 6 weken ter inzage in de Stadwinkel van het stadhuis.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden