Naleefstrategie - beleidsregel milieutoezicht en -handhaving (06-07-2016)

De omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert namens de gemeente Harderwijk milieutoezicht en milieuhandhavingstaken uit. De ODNV doet dat voor meerdere gemeenten en de provincie. Voor de uitvoering van deze taken in de regio streeft de gemeente naar en uniforme en transparante uit voering van die taken. Om dat te bereiken wil de gemeente de beleidsnotitie “Nalevingsstrategie aan ODNV overgedragen taken 2016-2019” vaststellen. De naleefstrategie geeft richting aan de wijze van handelen bij overtredingen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden