Nieuw evenementenbeleid 2016 ter inzage (20-12-2016)

Met de nieuwe versie van het evenementenbeleid wil het college de Harderwijkse evenementen stimuleren en faciliteren, zodat ze uitgroeien tot gebeurtenissen met (boven) regionale, landelijke en internationale bekendheid. De conceptnota Evenementenbeleid Harderwijk ligt met ingang van 22 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: Domein Ruimte, mevr. I. Faber, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden