Nota Grondbeleid 2019 (05-02-2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 9 januari 2020 heeft besloten tot vaststelling van de 'Nota Grondbeleid 2019'. De Nota Grondbeleid 2019 vervangt de ‘Nota Grondbeleid 2012’ en gaat verder waar deze geëindigd is. De focus van de gemeente Harderwijk blijft liggen op haar publiekrechtelijke rol, het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen. De rolinvulling van de gemeente wordt per situatie afgewogen. Daarbij is de beoordeling van de maatschappelijke meerwaarde op lange termijn een belangrijk onderdeel. Hiervoor wordt de relatie gelegd met de actuele maatschappelijke opgaven in Harderwijk zoals opgenomen in het collegeprogramma. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden