Nota integraal toezicht en handhaving (24-11-2015)

Burgemeester en wethouders hebben op 8 september 2015 de nota ‘integraal toezicht en handhaving’ vastgesteld. In deze nota staan de gemeentelijke doelstellingen en toezicht- en handhavingsonderwerpen vermeld. Deze vormen de bouwstenen voor verdere uitwerking in (twee)jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. De nota beschrijft ook het proces van regie op toezicht en handhaving. Deze nota treedt in werking de dag na deze publicatie. Meer informatie Domein Ruimte, mevrouw M. Huisman. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden