Ondermandaatbesluit Domein Ruimte 4 teamleiders (31-10-2018)

De directeur van het Domein Ruimte heeft op 8 oktober 2018 besloten een ondermandaatbesluit te nemen ten aanzien van de bevoegdheden die zijn toegekend in het Mandaatbesluit Harderwijk 2015. Het ondermandaat is verleend aan de 4 teamleiders binnen het domein Ruimte, voor zover de bevoegdheden horen tot de taken van het aan de teamleider toegewezen team. Concreet betekent dit dat de teamleiders bevoegd zijn bepaalde besluiten te nemen namens burgemeester en wethouders.
Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden