Ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ ter inzage (26-06-2019)

Burgemeester en wethouders hebben op 11 juni 2019 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ ter inzage te leggen. Dit is een pilotregeling voor 2 jaar, waarin maatschappelijke organisaties gestimuleerd worden meer passend, toegankelijk en in potentie structureel aanbod op sportief of cultureel gebied aan te bieden voor inwoners die onvoldoende mogelijkheden hebben om op eigen kracht deel te nemen aan het reguliere aanbod. 

Deze ontwerp subsidieregeling ligt met ingang van 26 juni tot en met woensdag  7 augustus (6 weken) ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden