Ontwerp subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk 2017 (19-04-2017)

De ontwerp subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk 2017 heeft tot doel het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. De subsidieregeling geldt voor zowel nieuwbouw als voor transformatie van bestaand vastgoed. Naast corporaties kunnen ook particuliere verhuurders in aanmerking komen voor subsidie.

De ontwerp subsidieregeling ligt met ingang van 13 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: Domein Ruimte, dhr. J. Rozenberg, tel. 411 911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden