Ontwerp Woonvisie 2017-2027 (24-11-2017)

De ontwerp woonvisie Harderwijk is op 3 oktober 2017 door het college vastgesteld. De ontwerpvisie is inmiddels aan de orde geweest in de commissie Ruimte (26 oktober) en ambtelijk besproken met de corporaties UWOON en Omnia Wonen en hun huurdersorganisaties.

In de ontwerp woonvisie wordt het woonbeleid van de gemeente Harderwijk voor de komende tien jaar uitgestippeld. Met deze visie wil de gemeente de kansen benutten die er zijn om via de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad bij te dragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, economische ontwikkeling en sociaal klimaat; Daarnaast is de visie erop gericht de basis op orde te hebben, in die zin dat iedereen die in Harderwijk wil wonen binnen afzienbare tijd een woning vindt die past bij zijn of haar wensen en behoeften op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en woonomgeving.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden