Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk (1e wijziging) (13-03-2019)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 26 februari 2019 het 'Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk' gewijzigd vastgesteld. Dit gewijzigde Organisatiebesluit geeft duidelijkheid over de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk. Aangegeven wordt wat de hiërarchische relaties zijn, welke organisatie onderdelen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is. Tevens is de relatie met de ‘gemeenschappelijke regeling Meerinzicht’ opgenomen. De wijziging betreft de toevoeging van een derde team binnen het Domein Samenleving.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden