Regelingen bestaanszekerheid en inkomensondersteuning (27-12-2017)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat zij op 15 augustus en 19 december 2017 vier regelingen heeft vastgesteld met betrekking tot bestaanszekerheid en inkomensondersteuning voor inwoners in Harderwijk. Het betreft:

  • een verhoging van de inkomensgrens voor de collectieve aanvullende zorgverzekering;
  • een extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
  • een wijziging van de bijdrage voor maatschappelijke participatie; en
  • de verruiming van de computerregeling voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs.

De bijdrage voor maatschappelijke participatie vervangt de Verordening maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2013 die op 14 december 2017 door de gemeenteraad van Harderwijk is ingetrokken. Met deze regelingen wil het college de bestaanszekerheid van de Harderwijkse inwoners met een laag inkomen vergroten. De regelingen worden uitgevoerd door Meerinzicht Sociaal. Meerinzicht Sociaal neemt per 1 januari 2018 de taken van de Sociale Dienst Veluwerand over. De regelingen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017 en liggen met ingang van 28 december 2017 gedurende een periode van 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Tegen de vaststelling van de regelingen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De volledige tekst van Maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2017 vindt u op overheid.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden