Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk (27-12-2017)

Burgemeester en wethouders hebben op 21 november de Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 4 jaar, van ouders zonder recht op Kinderopvangtoeslag. De subsidie verstrekking aan ouders loopt via de aanbieders van peuterspeel(zaal)werk, niet via de gemeente. De subsidieregeling wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op 1 januari 2018. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, tel 411 911 of per mail via s.rijnbeek@harderwijk.nl.

De volledige tekst van de subsidieregeling is te vinden op overheid.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden