Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019 (03-01-2018)

Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 het ‘uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019’ vastgesteld, met de bijbehorende ‘handhavingsmatrix politie – gemeente’. Hierin staat beschreven waar de focus de komende twee jaar ligt op het gebied van (integraal) toezicht en handhaving. Dit betekent dat deze onderwerpen de komende twee jaar in het toezicht en handhaving prioriteit krijgen. Dit wil niet zeggen dat aan andere onderwerpen geen aandacht wordt besteed. Dit uitvoeringsprogramma en de bijbehorende handhavingsmatrix treden in werking de dag na deze bekendmaking. Informatie: Domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden