Commissie bezwaarschriften

Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B & W over bezwaarschriften.

U kunt een bezwaarschrift indienen:

  • als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijk bestuursorgaan (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester);
  • als u belanghebbende bent bij zo'n beslissing en u bent het niet eens met het besluit.
  • In de commissie bezwaarschriften worden alle bezwaarschriften behandeld. Uitzondering hierop zijn bezwaarschriften op het gebied van de OZB, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

De indiener van een bezwaarschrift wordt in principe altijd gehoord door de bezwaarschriftencommissie. Soms wordt er geen hoorzitting gehouden, dat kan bijvoorbeeld wanneer het bezwaarschrift buiten de termijn van zes weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

De hoorzittingen vinden twee keer per maand plaats op een dinsdag. De hoorzitting begint om 18.00 uur en per bezwaarschrift wordt maximaal een half uur uitgetrokken. 

Leden van de bezwaarschriftencommissie

De samenstelling van de bezwaarschriftencommissie is als volgt:

  • dhr. P.W.J. Veldhuisen (voorzitter)
  • dhr. mr. G.J. Vooren (lid en plv. voorzitter)
  • dhr. J. Koelewijn (lid)
  • dhr. mr. H.J.J. Stellinga (lid)
  • dhr. G. Klompmaker (lid)

Secretariaat: dhr. J.L. Moerland, dhr. J.A. Zandvoort, mw. mr. P.V. de Lijster. en mevr. Y. Adam

Per hoorzitting zal niet de volledige commissie aanwezig zijn, enkel de (plv) voorzitter en twee leden.

Agenda hoorzitting

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden