Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) zijn de welstandscommissie en de monumentencommissie samengevoegd.

Taken CRK

De CRK is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert over:

  • of aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan de welstandsnota (redelijke eisen van welstand)
  • aanvragen omgevingsvergunning om een rijks- of gemeentelijk monument te wijzigen
  • het aanwijzen of afvoeren van gemeentelijke monumenten
  • ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen

Leden CRK

De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • welstandsdeskundige, dhr. ir. G.J. Jonkhout
  • deskundige erfgoed/cultuurhistorie, mevr. drs. A. Scholtz
  • burgerlid, dhr. B. van Baasbank 
  • vertegenwoordiger Oudheidkundige vereniging Herderewich, mevr. D. van Liempt

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de secretaris, dhr. M. Bouw. De taken, samenstelling en werkwijze van de commissie zijn geregeld in hoofdstuk 9 en bijlage 9 van de bouwverordening Harderwijk 2010.

Vergaderdata en agenda

Van de meeste bouwplannen is de mening van de commissie bekend en worden daarom niet in de voltallige commissie behandeld, maar onder mandaat beoordeeld door de welstandsdeskundige en/of de deskundige erfgoed/cultuurhistorie (bij wijziging monument). Dit zogenaamde mandaatoverleg vindt plaats op de woensdag in de oneven weken. Aansluitend aan het mandaatoverleg vergadert de voltallige commissie rond 13.00 uur. De vergadering vindt plaats in het stadhuis van Harderwijk en is openbaar.

De agenda van de voltallige commissie wordt de maandag voor de vergadering op deze pagina gepubliceerd. Ook wordt dan gemeld als de vergadering bij gebrek aan agendapunten is geannuleerd.

Agenda CRK

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden