Crematorium

Om invulling te kunnen geven aan de toenemende behoefte aan cremeren heeft het college van Harderwijk de wens uitgesproken voor een gemeentelijke crematorium in Harderwijk. Op deze pagina leest u meer over het locatieonderzoek, de participatie van belanghebbenden, het besluitvormingsproces en kunt u de veel gestelde vragen en antwoorden downloaden.

Waarom een crematorium in Harderwijk?

Het aantal begravingen in Harderwijk neemt af en de keuze voor crematie neemt toe. Het college van Harderwijk wil zowel bij begraven als cremeren nabestaanden de mogelijkheid geven om in de gemeente de plechtigheid van afscheid nemen en herdenken te kunnen houden. Ook bij een crematie moeten nabestaanden zonder ver te hoeven reizen aanwezig kunnen zijn bij dit laatste moment van hun dierbare. Het college heeft daarom de intentie om een kleinschalig crematorium te realiseren in Harderwijk.

Onderzoek naar tien locaties

De mogelijkheid van een crematorium op de begraafplaats de Elzenhof is eind vorig jaar onderzocht. Samen met omwonenden en uitvaartondernemers is besloten om ook andere locaties nader te onderzoeken. Er volgde een ambtelijk onderzoek naar tien locaties, inclusief de Elzenhof. Voor deze locaties is inzichtelijk wat de interne bevindingen zijn over de invloed van een crematorium op diverse criteria waaronder verkeer en de impact op de omgeving. Er blijven vier locaties over die het meest geschikt zijn om een crematorium te realiseren. Het gaat om de locaties: Ceintuurbaan, Elzenhof, Fokko Kortlanglaan en Newtonweg.

Bevinden van inwoners en ondernemers

Na het interne proces van het locatieonderzoek zijn omwonenden van de vier locaties, uitvaartondernemers en andere belangstellenden gevraagd om hun mening te geven over de locaties. Eind juni is een inloopbijeenkomst georganiseerd waar belangstellenden reacties konden geven. Daarnaast kon via internet gereageerd worden.

College neemt na compleet onderzoek besluit

De aanvullingen die tijdens de inloopbijeenkomst en via de e-mail zijn binnengekomen, worden verwerkt in het advies aan het college. Naar aanleiding van het complete locatieonderzoek spreekt het college haar voorkeur uit of er een crematorium in Harderwijk komt en welke locatie het meest geschikt is. Daarna wordt het collegebesluit behandeld in de commissie Ruimte en vindt er besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Hierna wordt de definitieve locatie uitgewerkt, de procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan en de procedure omgevingsvergunning opgestart. Pas als dit proces is afgerond kan de bouw en ingebruikname van een eventueel crematorium plaats vinden. De eerder gecommuniceerde planning om midden oktober voor besluitvorming naar de raad te gaan, is door ontwikkelingen niet meer haalbaar. Over de gewijzigde planning wordt na de zomer gecommuniceerd.

Interne bevindingen locatieonderzoek

Hieronder zijn tien pdf-bestanden te downloaden. Let op: de aanvullingen van betrokkenen en belangstellenden is hierin nog niet verwerkt. Per locaties is aangegeven om welke plek het precies gaat en vervolgens is beschreven wat de interne bevindingen zijn over de invloed van een crematorium op diverse criteria waaronder verkeer en de impact op de omgeving. De bestanden zijn nog in concept en worden definitief gemaakt na de aanvullingen van betrokkenen en belangstellenden, voordat het ter besluitvorming naar het college en de raad gaat. 

Vragen en informatie

Heeft u na het lezen van de veel gestelde vragen en antwoorden (pdf, 0,3 MB) behoefte aan meer informatie?  Dan kunt u een bericht sturen via info@harderwijk.nl onder vermelding van ‘crematorium’.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden