Financiële situatie

De themabegroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de geraamde inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. In de themabegroting kunt u ook lezen op welke activiteiten de komende tijd onze nadruk ligt. Via de zogenaamde kadernota formuleert de gemeente jaarlijks in het voorjaar de kaders, uitgangspunten en beleidskeuzes voor de volgende begrotingsjaren. Daarin wordt een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de financiële positie van de gemeente en de overige relevante ontwikkelingen.

In de themarekening wordt na afloop van een kalenderjaar weergegeven wat de werkelijke inkomsten en uitgaven zijn geweest. Met de themarekening legt het college van B&W rekening en verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde financiële beleid en beheer.

Begroting 2019

De gemeente heeft het komende jaar weer allerlei activiteiten en werkzaamheden in de planning staan. Om een indruk te hebben wat de gemeente aan inkomsten ontvangt en wat zij met haar geld doet, treft u hieronder een eenvoudig overzicht van de financiële huishouding van de gemeente. Gebaseerd op de begroting voor 2019.

U kunt de Infographic begroting gemeente Harderwijk 2019 (pdf, 1 MB) downloaden. Wilt u de themabegroting 2019 inzien? Stuur dan een mail naar begrotingenrekening@harderwijk.nl of bel dan naar 0341 411 911.

Themarekening 2017 

Over het jaar 2017 heeft de gemeente allerlei activiteiten  en werkzaamheden uitgevoerd. Via de themarekening is na te gaan welke uitgaven de gemeente in 2017 heeft gedaan en welke inkomsten de gemeente in dat jaar heeft ontvangen. Wij informeren u op een toegankelijke wijze over de gemeentelijke inkomsten, uitgaven en de prestaties. De gemeente Harderwijk sluit 2017 af met een positief saldo!

U kunt de Infographic van de rekening gemeente Harderwijk 2017 (pdf, 1 MB) downloaden. Wilt u de themarekening 2017 inzien? Stuur dan een mail naar begrotingenrekening@harderwijk.nl of bel dan naar 0341 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden