Financiële situatie

De themabegroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de geraamde inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. In de themabegroting kunt u ook lezen op welke activiteiten de komende tijd onze nadruk ligt. Via de zogenaamde kadernota formuleert de gemeente jaarlijks in het voorjaar de kaders, uitgangspunten en beleidskeuzes voor de volgende begrotingsjaren. Daarin wordt een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de financiële positie van de gemeente en de overige relevante ontwikkelingen.

In de themarekening wordt na afloop van een kalenderjaar weergegeven wat de werkelijke inkomsten en uitgaven zijn geweest. Met de themarekening legt het college van B&W rekening en verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde financiële beleid en beheer.

Begroting 2020

De gemeente heeft het komende jaar weer allerlei activiteiten en werkzaamheden in de planning staan. Om een indruk te hebben wat de gemeente aan inkomsten ontvangt en wat zij met haar geld doet, treft u hieronder een eenvoudig overzicht van de financiële huishouding van de gemeente. Gebaseerd op de begroting voor 2020.

U kunt de Infographic begroting gemeente Harderwijk 2020 (pdf, 1 MB) downloaden. Wilt u de begroting 2020 inzien? Stuur dan een mail naar begrotingenrekening@harderwijk.nl of bel dan naar 0341 411 911.

Themarekening 2018

Wilt u de themarekening 2018 inzien? Stuur dan een mail naar begrotingenrekening@harderwijk.nl of bel naar 0341 411 911.

Over de themarekening 2019 moet het college en de raad nog een besluit nemen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden