Gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Harderwijk op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot publiekrechtelijke samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) door het treffen van een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. 

Op grond van artikel 27 van deze wet wordt een register bijgehouden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan onze gemeente deelneemt.

De gemeente Harderwijk neemt deel aan de navolgende gemeenschappelijke regelingen:

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal). Ook werken de gemeenten samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering).

Kijk voor meer informatie op:

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord Veluwe

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert een aantal taken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland.
Dit zijn taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering (omgevingsrecht).

Kijk voor meer informatie op:

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Het Streekarchief beheert de archieven voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. 

Kijk voor meer informatie op: 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) behartigt de belangen van de gemeenten  Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing en geneeskundige hulpverlening, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s.

Kijk voor meer informatie op:

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen. Bij de GGD staat preventie centraal: het voorkomen van ziekten in de regio.

Kijk voor meer informatie op:

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden