Groot onderhoud

Alberdingk Thijmlaan

De verharding op de Alberdingk Thijmlaan is aan groot onderhoud toe. In het Verkeersveiligheid plan (VVP) is deze straat opgenomen als aandachtslocatie. In het kader van werk-met-werk worden gelijktijdig met de uitvoering van het groot onderhoud verschillende wijzigingen verricht om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. De achterliggende jaren zijn verschillende verkeersonderzoeken uitgevoerd naar welke verbeteringen helpen de verkeersveiligheid te verbeteren. Er zijn gesprekken gevoerd met bewonersgroepen, bewoners  en overige belanghebbenden en is er een ontwerp gemaakt.

In het kader van het verkeersveiligheidsplan wordt rondom de kruising Alberdingk Thijmlaan / Guide Gezellenlaan / Couperuslaan een betere oversteekvoorziening gerealiseerd. Om de verkeerssnelheid te verminderen worden de fietspaden aan beide zijden verbreedt en de rijbaan versmalt.

Op 12 november 2020 is dit ontwerp met een aantal impressies voorgelegd aan de bewoners van de Alberdingk Thijmlaan. Het ontwerp is over het algemeen positief ontvangen.   

Planning

Op 18 november wordt er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering bedraagt een periode van 4 weken (18 november t/m 13 december).

Bereikbaarheid

Het afgesloten tracé loopt vanaf rotonde Verkeersweg / Newtonweg tot aan de kruising Vondellaan. De weg blijft toegankelijk voor aanwonenden.

Gehele stremming

Tijdens het aanbrengen van de asfaltverharding is de weg op 2 en 3 december gestremd voor al het verkeer. De auto’s moeten dan buiten het werkvlak in de omliggende straten worden geparkeerd.

Voor de overige werkzaamheden proberen we zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Mocht u toch enige hinder ondervinden, vragen wij hiervoor uw begrip.

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt dan contact op met:

Stromenwaard

Na verloop van tijd is de bestrating in Stromenwaard aan vervanging toe. In goed overleg met de vertegenwoordigers van de VVE’s en het buurtteam Stromenwaard is er een mooi nieuw ontwerp gemaakt.

Planning

In april wordt er gestart met het kappen van bomen en in mei met de uitvoering van de werkwerkzaamheden. Op deze webpagina houden wij u op de hoogte van de actuele planning van de werkzaamheden.

Concept planning herinrichting Stromenwaard (PDF, 6,45 MB)

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden