Inkoopplein

De gemeente stelt, in het kader van professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop op deze pagina beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Harderwijk inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, koopt de gemeente Harderwijk, regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)”. Hiervoor gelden de gezamenlijke inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden. Deze zijn ook van toepassing als de gemeente zelf inkoopt en zijn in 2013 opnieuw vastgesteld.

Actuele inkoopbeleid en de koopvoorwaarden

Lopende en toekomstige aanbestedingen

De gemeente Harderwijk publiceert haar grotere aanbestedingen op www.tenderned.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier gratis aanmelden. Daar waar de gemeente besluit om gezamenlijk met anderen aan te besteden, worden deze aanbestedingen gepubliceerd op www.isnv.nl.

Inkoop gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk vindt het belangrijk om lokale ondernemers te betrekken bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Daarom willen we graag inventariseren welke producten, diensten en werken door u worden geleverd. De geïnventariseerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de medewerkers van gemeente Harderwijk die zich met inkoop bezighouden. U kunt uw bijdrage aan de inventarisatie leveren door een formulier in te vullen met informatie over uw bedrijf.

Informatie

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de coördinator Inkoop, dhr. J. Looijenga, email j.looijenga@meerinzicht.nl of op tel. (085) 11 08 268.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden