Inspraak

Uw mening

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Harderwijk. Om tot een weloverwogen besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, bijvoorbeeld door jaarlijks wijken te bezoeken in Harderwijk. U kunt ook zelf actief contact zoeken. Hoe kunt u als inwoner uw stem laten horen?

Spreekrecht

  • Tijdens raadsvergaderingen kunt u, voor alle onderwerpen die op de agenda staan tijdens het onderdeel 'Spreekrecht inwoners' inspreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen aan de insprekers.
  • Ook tijdens commissiebijeenkomsten kunt u inspreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan.  Bij het algemeen inspreekrecht kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie.

Wilt u inspreken dan kunt u dit vooraf melden bij de raadsgriffie.

Brieven aan de raad

U kunt uw mening ook aan de raad geven via een brief of via gemeenteraad@harderwijk.nl. De raad bepaalt in de raadsvergadering hoe uw brief verder behandeld moet worden: als het een onderwerp is waarover het college van B&W gaat, wordt uw brief doorgezonden naar het college ter afhandeling. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden in een raadscommissie. Uiteraard krijgt u bericht over de afhandeling van uw brief.

Contact met fractie of raadslid

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of rechtstreeks contact opnemen met een raadslid.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een idee, plan of onderwerp dat u als inwoner van Harderwijk op de agenda van een raadsvergadering kunt plaatsen. Voor de raad is het burgerinitiatief een prima manier om gebruik te maken van uw creativiteit en van uw kennis van uw eigen leefomgeving. Het burgerinitiatief is vooral nuttig voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad er ten onrechte geen aandacht aan besteedt, of voor ideeën waar nog niemand eerder aan heeft gedacht en die volgens u een verrijking voor Harderwijk en/of Hierden kunnen betekenen. Voldoet uw initiatief niet aan de voorwaarden, dan is de kans van slagen niet zo groot. Meer informatie over het burgerinitiatief vind u in de verordening burgerinitiatief.

Via het formulier burgerinitiatief (pdf, 0,1MB)kunt u een burgerinitiatief indienen.

Tenslotte

Door onze democratische manier van organiseren gaat er wat tijd overheen voordat de gemeente een besluit kan nemen: Het college van B&W maakt een (beleid)voorstel, dit gaat vervolgens ter besluitvorming naar de gemeenteraad.
Sommige onderwerpen komen eerst in een raadscommissie voor meer informatie, daarna voor debat en besluitvorming in een raadsvergadering.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om actief uw stem te laten horen, neem dan contact op met de raadsgriffie. Zij denken graag met u mee.

Meer informatie over hoe de gemeente werkt, >>>

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden