Jaarrekening

Jaarlijks geeft de jaarrekening (of programmarekening) verantwoording over de financiën van de gemeente over het achterliggende jaar. De programmarekening verschijnt ieder jaar in mei.

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

De jaarrekening 2019 is ook beschikbaar als infographic. In dit bestand kunt u in 1 oogopslag de belangrijkste punten van de jaarrekening zien.

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten van de gemeente zijn:

  • onroerende zaakbelasting
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • leges voor bijvoorbeeld bouwvergunningen, paspoort
  • huren, dividenduitkeringen, rente

Uitgaven

De gemeente kent (vooral) de volgende uitgaven:

  • rente en afschrijving van investeringen
  • subsidies en bijdragen
  • bij de uitgaven voor afval, riool en grondexploitatie is uitgangspunt dat deze volledig gedekt worden door de inkomsten daarvan
  • salariskosten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden