Officiële publicaties week 2 (08-01-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 17-12-2019 Trombonedreef 36: dakkapel (voorzijde)
 • 17-12-2019 Leuvenumseweg 83: afdak/schuur
 • 17-12-2019 hoge varen kavel 38: woning
 • 18-12-2019 Oranjelaan 11A: gebruik pand in strijd regels ro
 • 18-12-2019 Ir. Lelystraat 21: uitrit
 • 18-12-2019 Vosbergerhout 85: uitbreiden woning achterkant en zijkant
 • 18-12-2019 Evertsenlaan 54: verhogen nok achterzijde en dakkapel voorzijde
 • 18-12-2019 Clarendallaan 21: uitbreiden woonhuis
 • 20-12-2019 Vijhestraat 1: slopen schuur
 • 20-12-2019 Engelserf 23: dakkapel voorzijde
 • 19-12-2019 Vijhestraat 1: intern verbouwen pand (rm)
 • 24-12-2019 Nassaulaan 2: 3 dakkapellen (zijgevel)
 • 30-12-2019 Ceintuurbaan 4- 69: kappen 28 bomen
 • 30-12-2019 Flevoweg 31: overkapping
 • 30-12-2019 Van Alphenstraat 27: inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 19-12-2019 Wethouder Jansenlaan 90: de nieuw- en verbouw van radiologie en poli in strijd regels ro
 • 19-12-2019 Frisialaan 1: verbouwen woonhuis
 • 23-12-2019 Geitekamp 44: schutting, overkapping en een carport
 • 23-12-2019 Vosbergerhout 85: uitbreiden woning achterkant en zijkant
 • 23-12-2019 Kienderkamp 12: dakkapel voorzijde
 • 23-12-2019 Kleine Mheenweg 8: padelbaan
 • 23-12-2019 Trombonedreef 36: dakkapel voorzijde
 • 24-12-2019 Stationsplein 4: reclame (2 uitingen)
 • 02-01-2020 Langezand 46: schuur met overkapping
 • 02-01-2020 Parallelweg 26-22: kappen 1 boom

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 1-08-2019: Stal de Zomerstee, Zomerweg 4, 3849 RE in Hierden, voor het houden van paarden
 • 11-12-2019: Jumbo, Triasplein 83, 3845 GD in Harderwijk voor een interne wijziging van de supermarkt
 • 7-10-2019: Hakron Nunspeet BV, Wattstraat 3 (Lorentz III) in Harderwijk voor het starten van een groothandel in bouwmaterialen met logistieke dienstverlening
 • 18-11-2019: WeCo Trans VOF, Snelliusstraat 4-6, 3846 BT in Harderwijk voor het uitbreiden van het bedrijf met de op- en overslag van oud papier en karton

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 18-12-2019: Plantage 4 A, 3841 EL in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een berging
 • 19-12-2019: Guido Gezellelaan 29, 3842 XD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 19-12-2019: Bistro's Mama's Vollen Pot, Vijhestraat 1 1, 3841 CW in Harderwijk voor het slopen van een horecapand inclusief woning
 • 19-12-2019: Goeman Borgesiuslaan 67, 3843 XB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 11-12-2019: Beetsstraat in Harderwijk voor het slopen van en het verwijderen van asbest uit 4 woningen
 • Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Parallelweg 25-26 en 25-27: kappen 12 bomen; 11-2-2020
 • Vrouwenzand 9: dakkapellen (rechter zijgevel); 21-2-2020

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Vondellaan 28: vergunning brandveiliggebruik school.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 januari 2020 gedurende 6 weken tot aan 19 februari 2020 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden