Officiële publicaties week 37 (11-09-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 31-8-2019 Slingerlaantje 8: bijgebouw met overkapping
 • 31-8-2019 Staringstraat 32: vervangen garagedeur en -dak
 • 2-9-2019 Parkweg 3: warmtepompen en ventilatieroosters
 • 3-9-2019 Zuiderzeestraatweg 81: verkleinen en verplaatsen berging (gm)
 • 3-9-2019 Fokko Kortlanglaan 191: kapschuur
 • 4-9-2019 Oranjelaan 32: verbouwen woning en garage in strijd regels ro
 • 2-9-2019 Guido Gezellelaan 32: dakkapel (voorzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-9-2019 Markt 14: wijzigen gevel met tochtsluis (gm)
 • 5-9-2019 Schippersmeen 147: uitbreiden woning
 • 5-9-2019 Mecklenburglaan 4: verbreden 2 uitritten
 • 5-9-2019 Horlosebrink 6: woning en inrit

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 5-9-2019 Oranjelaan 59: verbreden inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Concept beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken

Op 18 januari 2018 is de structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de op 18 januari 2015 vastgestelde Strategienota Vitale Vakantieparken. De structuurvisie biedt mogelijkheden voor de verdere recreatieve ontwikkeling van kansrijke vakantieparken, maar geeft ook de randvoorwaarden en uitgangspunten voor transformatie voor niet-kansrijke parken. In de 'Strategienota vitale vakantieparken Harderwijk' zijn de hoofdlijnen geschetst van het beleid dat de gemeente Harderwijk de komende jaren wil gaan voeren met betrekking tot vakantieparken. In de Structuurvisie zijn de 5 processtappen van de ‘Harderwijkse strategie’ benoemd. De 5de en laatste stap is het starten van handhaving.

De beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken geeft uitvoering aan stap 5 uit de Strategienota, het terugdringen van oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen door handhaving.

De beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken ligt met ingang van 12 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, de heer G. Maatkamp, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 28-8-2019: J.P. Heyelaan 26, 3842 CK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een garage/schuur
 • 27-8-2019: Alberdingk Thijmlaan 222, 3842 ZJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 27-8-2019: Luttekepoortstraat 51, 3841 AW in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden