Officiële publicaties week 40 (02-10-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 19-9-2019 Oranjelaan 59: verbreden uitrit
 • 20-9-2019 Jonkheer Sandberglaan 38 en 40: kappen bomen
 • 20-9-2019 Jac. Perkstraat 7: dakkapel voorzijde
 • 19-9-2019 Edisonstraat 9: strijdig gebruik pand
 • 20-9-2019 Mozartdreef 47: dakkapel
 • 23-9-2019 Dorpshuisweg 11: verbouwen bedrijfsgebouw
 • 23-9-2019 Achterste Wei 3: winkelwagenoverkapping en reclame
 • 24-9-2019 Sonnevancklaan 23: kappen 20 bomen
 • 24-9-2019 Kienderkamp 24: overkapping met tuinhuis in strijd regels ro
 • 25-9-2019 Kleine Varenweg 1: uitbreiden woning en overkapping
 • 25-9-2019 Cort Van Der Lindenlaan 52: nokverhoging met dakkapel voorzijde en carport in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 20-9-2019 Boomkamp 10: uitbreiden bijgebouw in strijd regels ro
 • 20-9-2019 Stephensonstraat 1C: gebruik pand in strijd regels ro
 • 23-9-2019 Smeepoortstraat 29: wijzigen functie begane grond in strijd regels ro
 • 23-9-2019 Hoofdweg 2: gebouwtje voor speeltreintje in strijd regels ro
 • 25-9-2019 Langendijkstraat 1-01 t/m 1-48: 48 huurappartementen in strijd regels ro
 • 25-9-2019 Parkweg 3: ventilatie-units buiten, hekwerk en rooster in zijgevel
 • 25-9-2019 Zeppelinstraat 14, 14A t/m 14 C: bedrijfsruimte en inrit
 • 26-9-2019 Strokelweg 2: kappen 8 bomen
 • 26-9-2019 Plantage 72: balkonbeglazing
 • 26-9-2019 Plataanlaan 2: vervangen kozijnen en fietsenberging in voorerf
 • 26-9-2019 Vischmarkt 2: renoveren rijksmonument

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmaking ophalen brief

De burgemeester maakt hierbij bekend een brief met een besluit kenbaar te willen maken aan de heer N. Boutachkourt, geboortedatum 20 augustus 1995. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad tot en met vrijdag 8 november 2019. Meer informatie, juridisch medewerkers Domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • New York Pizza Harderwijk, Nassaulaan 2A, 3843 DC te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 25 september 2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • De voorrang op de kruisingen Molenweg met de Lokhorsterweg en de Biesteweg op te heffen

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen bij de volgende adressen:

 • Churchill-laan 67
 • Bosschalaan 28

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38

Het wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00214-/NL.IMRO.0243.WP00214-0002/)of op de wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden