Officiële publicaties week 46 (13-11-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 31-10-2019 Waterfront fase 3: damwanden
 • 5-11-2019 Parallelweg 25 -26 en 25-27: kappen 12 bomen
 • 5-11-2019 Markt 17: realiseren 5 appartementen
 • 6-11-2019 Hoefbladmeen 11 en 12: schuurtjes
 • 6-11-2019 Kweekgrasdreef 11: tuinhuisje
 • 7-11-2019 Parallelweg 25-73: kappen 25 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 31-10-2019 Martinus Nijhoffstraat 8: wijzigen gevel
 • 4-11-2019 Zuiderzeestraatweg 75a: verbouwen woning
 • 5-11-2019 Johanniterlaan/Selhorstweg: kappen 3 bomen
 • 6-11-2019 Tollensstraat 11: dakkapel (achterzijde)
 • 7-11-2019 Lageweg 17: kappen 5 bomen
 • 7-11-2019 Stationslaan 114: kappen 1 boom
 • 7-11-2019 Oranjelaan 32: nokverhoging achterzijde en dakkapel voorzijde

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-10-2019: Kievitmeen 56, 3844 XH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 30-10-2019: Van Geunslaan 14 en 16, 3843 CZ  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit schuren/opstallen;
 • 29-10-2019: Molenweg 25, 3849 RL in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een agrarisch bedrijfsgebouw;
 • 28-10-2019: Zuiderzeestraatweg 58-1, 3849 AH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit diverse gebouwen.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verleende Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • YMCA Kampeercentrum Hulshorst, Hierderbeek 1, 3849 RA Hierden. De vergunning is op 11 november 2019 verzonden

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • YMCA Kampeercentrum Hulshorst, Hierderbeek 1, 3849 RA Hierden. De vergunning is op 11 november 2019 verzonden 

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 november tot en met 23 december 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden