Omgevingswet

In 2021 komt de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet betekent een andere manier van denken van zowel de overheid als de samenleving. Bewoners, bedrijven en organisaties krijgen meer ruimte om initiatieven te nemen om hun leefomgeving in te richten.

De Omgevingswet is straks de vervanger van 26 wetten en een flink aantal  regels. Het is de grootste wettelijke herzieningsoperatie van de laatste twintig jaar. Gemeente Harderwijk loopt nu al vooruit op deze gebeurtenis. Dat  doen we niet alleen met onze ambtelijke organisatie, maar zeker ook met de politiek, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij willen samen met onze partners  een moderne en op de leefomgeving gerichte organisatie zijn.

Uitgangspunten:

  • Meer ruimte voor burgerinitiatieven
  • De gemeente  krijgt bij overleg met de burger meer ruimte om maatwerk te leveren
  • Samenwerking tussen gemeente en samenleving is belangrijk
  • Besluiten worden sneller genomen en zijn duidelijker voor de burger

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de instrumenten die in de nieuwe omgevingswet worden geïntroduceerd. In de omgevingsvisie voor het hele grondgebied legt de gemeente Harderwijk ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Denk hierbij aan wonen, werken, voorzieningen, landschap, maar ook duurzaamheid en gezondheid. Onder het motto Harderwijk Horizon 2040 wordt momenteel gewerkt aan de opstelling hiervan. 

Projecten

Er is al een aantal projecten gestart, waarbij gemeente Harderwijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd heeft mee te denken. Dat zijn:

  • open club: wat kan een sportclub meer zijn dan alleen een aanbieder van sportactiviteiten? Met welke maatschappelijke en commerciële organisaties kan worden samengewerkt? Zie pagina Open Club.
  • tiny houses: hoe kunnen we met zo weinig mogelijk middelen en energieverbruik duurzaam leven? Zie voor meer informatie pagina tiny houses

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de gemeente via het contactformulier op deze pagina.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in deze korte animatie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden