Open Club

In maart 2018 is gestart met het project Open Club. Het is één van de expedities in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet.

Wat is een Open Club?

Een open club is meer dan alleen een vitale sportvereniging. Het kan een ontmoetingsplek zijn, niet alleen voor leden, maar ook voor andere bezoekers of buurtbewoners. Een open club werkt samen met andere sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Zij biedt activiteiten die bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving. Dit alles leidt tot ledenbinding, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Doel van het project Open Club

 • Het komen tot een omgevingsplan voor de vier sportclusters Parkweg, Slingerbos, Hierden en Strokel, waarbij nauw wordt samengewerkt met betrokken sportverenigingen en andere maatschappelijke partners volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. Er komen kaders voor een omgevingsplan voor de vier sportclusters. Deze kaders bieden houvast en flexibiliteit voor de ontwikkelingen die daar de komende jaren kunnen plaatsvinden.
 • Het opdoen van ervaringen met het maken van een integraal omgevingsplan in overleg met  betrokken partners in Harderwijk. De sportclusters krijgen de mogelijkheid open clubs te worden.

Wie?

Voor de uitvoering van het project is een expeditieteam opgezet met daarin de volgende mensen:

 • Dinie Kolk (expeditieleider, sport)
 • Karen van der Schot (expeditieleider, ruimte)
 • Caroline van den Bedem (omgevingsplan)
 • Paul Lohmeijer (samenleving, accommodaties)
 • Matthijs van Faassen (sportvereniging ondersteuner)
 • Monique Mennen (sportparkmanager Parkweg)
 • Harry Pijl (voorzitter werkgroep Hierden Vitaal)
 • Jan Tonny Visser (vertegenwoordiger stichting Slingerbos)
 • Jacob de Zwaan en Marcel Celie (vanuit sportpark Strokel)

Planning

Op 12 maart zijn de kaders voor het omgevingsplan in bredere kring besproken tijdens een Omgevingsplansessie met partijen die samen actief zijn binnen één van de sportclusters (bijvoorbeeld als bestuurs- of werkgroeplid) en andere partners.

Het omgevingsplan Open Club komt medio 2019 in de besluitvormingsprocedure, waarna het als voorbeeld kan dienen voor andere omgevingsplannen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden