Diverse bekendmakingen verkiezingen

De burgemeester maakt bekend, dat:

  • het bij de aanstaande verkiezingen, een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 20 mei ontvangen zijn. Mondeling kunt u hiervoor in de Stadswinkel terecht tot 22 mei 12.00 uur
  • het bij de aanstaande verkiezingen een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 20 mei ontvangen zijn.
  • stembureaus zijn ingesteld en aangewezen voor de verkiezingen van 23 mei 2019.
  • voor de aanstaande verkiezingen gebruik zal worden gemaakt van mobiele stembureaus. De stemopneming van deze mobiele stembureaus vindt plaats om 21.00 uur bij Snel Herstel, Graaf Ottolaan, met uitzondering van het mobiele stembureau ‘Het Visnet’. Deze stemopneming vindt plaats op de locatie van Het Visnet.
  • de gemeente Harderwijk deelneemt aan het experiment ‘centrale stemopneming’. Op de avond van de verkiezingen worden het aantal stemmen per lijst geteld. Deze voorlopige uitslag wordt zondag 26 mei na 23.00 uur op de website bekend gemaakt.
  • op maandag 27 mei vanaf 08.30 uur in de sporthal Sypel 1 de stemmen op kandidaat niveau worden geteld. Aansluitend wordt de uitslag door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt.

Of neemt u contact op bureau Verkiezingen via burgerzaken@harderwijk.nl of tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden