Openbare kennisgeving Centrale stemopneming

Bij de verkiezingen voor de leden van het Europese Parlement doet de gemeente Harderwijk doet de gemeente Harderwijk mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen.

Inhoud van het experiment

Bij het experiment worden op de stembureaus de voorlopige stemmen op partijniveau geteld (23 mei 2019, na 21.00 uur). De telling per kandidaat wordt ’s avonds niet meer gedaan. Dat gebeurt op een centrale locatie door een daarvoor aangesteld gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau wordt hierbij ondersteund door telteams.

De telteams tellen van ieder stembureau de uitgebrachte stemmen. Van ieder stembureau wordt de uitslag vastgesteld. Als de totale telling klopt, wordt door het gemeentelijk stembureau het proces-verbaal opgemaakt van de uitslag voor de gemeente Harderwijk.

Het tellen van de stemmen vindt dus plaats in twee rondes, eerst in de stembureaus en daarna in sporthal de Sypel. Op maandag 27 mei vanaf 8.30 uur worden de stemmen geteld die zijn uitgebracht op individuele kandidaten. Deze telling is openbaar.

Plaats:     Harderwijk

Datum:     maandag 15 april 2019

De burgemeester voornoemd,

H.J. van Schaik

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden