Presidium

Het presidium van de gemeenteraad doet voorstellen over:

 • welke voorstellen er in de vergaderingen van de gemeenteraad worden geagendeerd,
 • voor welke vergadering deze worden geagendeerd en
 • op welke manier de gemeenteraad de voorstellen gaat behandelen.

Het presidium stelt dus de voorlopige agenda van een raadsvergadering op die vervolgens in de betreffende raadsvergadering door de gemeenteraad, al dan niet met wijzigingen wordt vastgesteld.

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (of de plaatsvervangend voorzitter van de raad) en alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Het presidium wordt ondersteund door de raadsgriffier.
Het presidium komt vooraf aan elke raadsvergadering bijeen om de voorlopige agenda  vast te stellen. Daarnaast bespreekt het presidium de gang van zaken in de raad, evalueert de werkzaamheden van de raad en doet voorstellen voor verdere versterking van de werkzaamheden van de raad.

De vergaderingen van het presidium zijn gedeeltelijk openbaar. Wanneer het presidium de gang van zaken in de raad en de vergaderingen wil bespreken of van gedachten wil wisselen over interne aangelegenheden met betrekking tot de raad dan vergadert het presidium in beslotenheid.

Aanvangstijd is om 19.30 in het Huis van de Stad.

Vergaderdata 2019

 • 8 januari
 • 29 januari
 • 26 februari
 • 19 maart
 • 23 april
 • 21 mei
 • 11 juni
 • 2 juli
 • 3 september
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 12 november

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden