Privacybeleid gemeenteraad Harderwijk

Vanaf 25 mei 2018 is  er nieuwe privacywetgeving van kracht. (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat betekent dat in de communicatie met de gemeenteraad van Harderwijk voor u?

Raadszaal                                                                                                                                                              

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering worden ook live via internet en (lokale) televisie uitgezonden en de opnames van het beeld en geluid worden bewaard om terug te kijken en te luisteren.  Iedereen die bij een openbare vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie aanwezig is  kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties.

Gebruik van contactgegevens alleen met uw toestemming

Graag willen wij belanghebbenden of geïnteresseerden in een onderwerp, dat geagendeerd is voor een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie, informeren en soms ook  uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn en daar eventueel aan deel te nemen.  Het zelfde geldt voor andere bijeenkomst van de gemeenteraad met inwoners.

Voor de communicatie met inwoners gebruiken wij gegevens als e-mailadres, woonadres en / of telefoonnummer. Alleen met uw toestemming maken wij gebruik van uw contactgegevens en alleen voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en uit te nodigen. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, verwijderen wij uw gegevens.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden